Το Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος
Α. Τσιρογιάννη

Αντιπρόεδρος
Π. Μπούρα

Γεν. Γραμματέας
Αλ. Σαραντόπουλος

Ειδ. Γραμματέας
Α. Φυλάκτου

Ταμίας
Ν. Καφάση

Μέλη
Χρ. Νικολάου
Α. Σιόρεντα

 

 
Buy Aurogra