ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 2011