1972 – 1974 
Μ. Παυλάτου

1974 – 1976

Μ. Παυλάτου

1976 – 1978

Μ. Παπαμιχαήλ

1978 – 1980
Ι. Παπαβασιλείου

1980 – 1982

Μ. Παυλάτου

1982 – 1984

Ι. Οικονομίδου

1984 – 1986
Λ. Σπάρος

1986 – 1988

Ε. Κακλαμάνη

1988 – 1990

Μ. Παυλάτου

1990 – 1992
Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
1992 – 1994
Ε. Κακλαμάνη
1994 – 1996
Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
1996 – 1998
Ζ. Πολυμενίδης
1998 – 2000
Χ. Παπαστεριάδη
2000 – 2002
Μ. Δανιηλίδης
2002 – 2003
Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
2003 – 2004
Γ. Κυριαζής
2004 – 2007
Π. Μπούρα
2007 – 2010
Χ. Νικολάου
2010 – 2013
Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
2013 – 2016
Π. Μπούρα
2016 – 2019
Α. Τσιρογιάννη

2019 – 2022

Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση