Ομάδες εργασίας

Στα πλαίσια της ανασύστασης και ενεργοποίησης των Ομάδων Εργασίας, καλούνται όσα μέλη της εταιρείας επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποια από αυτές να ανανεώσουν ή να δηλώσουν εξ αρχής την επιθυμία τους για συμμετοχή σε κάποια από τις ομάδες συμπληρώνοντας την φόρμα που μπορούν να κατεβάσουν από εδώ.
Η συμπληρωμένη φόρμα μπορεί να ταχυδρομηθεί (Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα) ή να αποσταλεί με Fax (210-7215082).
Επιπλέον εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει και με απλή αποστολή e-mail: info@helsim.gr