Οδηγίες προς τους εισηγητές για τη συγγραφή των κειμένων των ομιλιών του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανοσoλογίας

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμετοχή σας ως εισηγητές στο στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας με θέματα που αναφέρονται στις τρέχουσες εξελίξεις της Ανοσολογίας. Για το λόγο αυτό θα επιθυμούσαμε, με τη δική σας έγκριση τη δημοσίευση των κειμένων των ομιλιών τα οποία θα συμπεριληφθούν σε ειδικό τεύχος του περιοδικού «ΑΝΟΣΙΑ».