Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2022 – 2025

Στη Θεσσαλονίκη, στις 3 Δεκεμβρίου 2022, κατά τη διάρκεια του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ανοσολογίας, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Εταιρείας μας, από τις οποίες προέκυψε το κάτωθι Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2022 – 2025. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΡΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΠΕΛΕΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΑΡΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΙΤΤΩΡΑΚΗ ΤΑΜΙΑΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ…