ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 2024 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΩΝ

Η Ελληνική Ομάδα των Νέων Ανοσολόγων σας προσκαλεί στη σειρά των διαδικτυακών παρουσιάσεων που σκοπό έχουν την περαιτέρω προώθηση και διάδοση της επιστήμης της Ανοσολογίας. Εδώ θα βρείτε  το συνολικό πρόγραμμα των διαδικτυακών παρουσιάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 2024 Περισσότερες πληροφορίες: https://yi.helsim.gr/