Αποτελέσματα επιλογής ερευνητικών προγραμμάτων

Μετά την προκήρυξη της ΕΕΑ για επιχορήγηση δύο ερευνητικών προγραμμάτων στον εορτασμό της DOI 2021, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην ΕΕΑ, 10 προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων. Από τις προτάσεις αυτές τρεις, που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της αξιολόγησης. Οι υπεύθυνοι των συγκεκριμένων ερευνητικών ομάδων ενημερώθηκαν για τους λόγους της μη περαιτέρω συμμετοχής…