Διάφορες Εκδηλώσεις

It is our great pleasure to invite you to participate at this scientific conference that is organized by the Immunological Society of Serbia, in cooperation with the Serbian Association of Allergologists and Clinical Immunologists, the Serbian Genetic Society, the Serbian Biochemical Society, the Serbian Society for Molecular Biology and the Serbian Neuroscience Society. For more information, please click here.

Στις 19-23 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο το 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ανοσολογίας. Το συνέδριο διοργανώνεται από την IUIS (International Union of Immunological Societies). Η EFIS (European Federation of Immunological Societies) παρέχει στα μέλη της υποτροφίες (EFIS-EJI) ύψους 1500 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής. Όσα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας είναι οικονομικά ενήμερα, μπορούν, αφού λάβουν ανάλογη βεβαίωση από την εταιρεία μας, να αιτηθούν της σχετικής υποτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο site της EFIS (www.EFIS.org)

Dear colleagues,

EFIS sponsors the 11th summer school in Immunology in South East Europe.

The school will be held in Pristina, Kosovo, from September27th to 30th  (Friday to Monday), 2019. The school will have a major focus on transmitting modern immunology to advanced students, doctors and young investigators interested in the state-of-art immunology. The school is also suitable for students and physicians with low knowledge, because there will be introductory lectures about more basic facts in immunology.

A group of international speakers will ensure a highly interactive, scientifically stimulative and intense conference program. They will highlight recent advances in inflammation research, T and B cell biology, immunogenetics, MHC and infection, autoimmunity, diagnostics of autoimmune diseases and updates on new technologies and products. 

Moreover, there will be practical courses in fluorescence microscopy for autoantibody detection and in flow cytometry using an Accuri flow cytometer.

There is no fee for attendance and the organizing committee can offer fellowships that will cover accommodation and part of the travel costs. We encourage young researchers from the South Eastern European region to apply for the school.  all faculty and participants will have an opportunity of constant interaction and exchanges with the faculty members. 

All information can be found on the website: www.bnitm.de/seeis2019

This school has been held 10 times – it was always a great success!

With best wishes

Bernhard Fleischer, Hamburg

Hannes S Stockinger, Vienna

Για το Πρόγραμμα της εκδήλωσης, πατήστε εδώ.

 

Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας σας ενημερώνει σχετικά με τη διοργάνωση του 24ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 18 - 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, στο αμφιθέατρο «Δώμα» του Νοσοκομείου "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" (κτίριο ΑΧΕΠΑ, 11ος όροφος), από την Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.). Για το πρόγραμμα του Σεμιναρίου, πατήστε εδώ.

The 7th Summer School of Immunology will be held in Porto Heli, between 13-17 May 2019. For more information check out the official site of the congress

Αγαπητά Μέλη,

η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας σας ενημερώνει σχετικά με τη 19η Διημερίδα Κλινικής Μικροβιολογίας με θέμα "Διαρροϊκά σύνδρομα λοιμώδους αιτιολογίας", η οποία διοργανώνεται από την Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας & Εργαστηριακής Διαγνωστικής στο Αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 25-26 Ιανουαρίου 2019, στην Αθήνα. Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Η FOCIS (Federation of Clinical Immunology Societies) διοργανώνει στο Βερολίνο, 4-7 Δεκεμβρίου 2018 το European Advanced Course. Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε εδώ.

Μεταξύ 29 Μαϊου και 3 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί στην Κω, το "2nd Human  Translational Immunology Conference". Περισσότερες πληροφορίες στο site www.humanimmunology.org

 

Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία διοργανώνει στις 6-9 Δεκεμβρίου στο Hilton, Αθήνα, το 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας.

Για την Α' Ανακοίνωση πατήστε εδώ

 

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής μαζί με την Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας, διοργανώνουν στις 5-7 Οκτωβρίου 2018 στο ξενοδοχείο ELITE RESORT στην Καλαμάτα το Φθινοπωρινό Σχολείο 2018 με θέμα: «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (ΣΜΝ)» . Για το πρόγραμμα, πατήστε εδώ

Για το Πρόγραμμα πατήστε εδώ