Διάφορες Εκδηλώσεις

Στις 19-23 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο το 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ανοσολογίας. Το συνέδριο διοργανώνεται από την IUIS (International Union of Immunological Societies). Η EFIS (European Federation of Immunological Societies) παρέχει στα μέλη της υποτροφίες (EFIS-EJI) ύψους 1500 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής. Όσα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας είναι οικονομικά ενήμερα, μπορούν, αφού λάβουν ανάλογη βεβαίωση από την εταιρεία μας, να αιτηθούν της σχετικής υποτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο site της EFIS (www.EFIS.org)