Διάφορες Εκδηλώσεις

Congresses | 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Εργαστηριακής Ιατρικής

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας θα διεξαχθεί στις 1-3 Οκτωβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες www.livemedia.gr/biopathology21