Άλλες εκδηλώσεις

Το Συνέδριο BALKAN FUNGUS 2022, που διοργανώνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ, θα πραγματοποιηθεί στις 6 -8 Οκωβρίου2022 στη Θεσσαλονίκη,

Περισσότερες πληροφορίες https://balkanfungus2022.com