Ετήσια Σεμινάρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας οργανώνει, τον 25ο Κύκλο του Ετήσιου Μετεκπαιδευτικού  Σεμιναρίου  Ανοσολογίας, με θέμα «Από την Ανοσοπαθοφυσιολογία στη νόσο", το οποίο θα πραγματοποιηθεί  18-20 Δεκεμβρίου 2014, στο Grand Hotel Palace,  στη Θεσσαλονίκη.
Στη διάρκεια των 3 ημερών της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν μια σειρά εισηγήσεων για τη Βασική Ανοσολογία: Αρχές Ανοσιακής απάντησης, Μηχανισμοί άμυνας και φλεγμονής, Ανοσοπαθοφυσιολογία νοσημάτων, Διαγνωστικοί ανοσολογικοί δείκτες, Ανοσοθεραπεία (δείτε το πρόγραμμα).
 
Το δικαίωμα συμμετοχής στο Σεμινάριο είναι:
  • 100 ευρώ για τα μη μέλη της Εταιρείας,
  • 80 ευρώ για τα μέλη (ταμειακά τακτοποιημένα),
  • 60 ευρώ για τους ειδικευόμενους γιατρούς και τους τεχνολόγους και
  • δωρεάν για  τους φοιτητές.
Το Σεμινάριο θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Internet. Για όσους παρακολουθήσουν διαδικτυακά, η συμμετοχή (συμπεριλαμβάνει την αποστολή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης και των Πρακτικών-τεύχος «ΑΝΟΣΙΑ») είναι:
  • 100 ευρώ για τα μη μέλη της Εταιρείας,
  • 80 ευρώ για τα μέλη (ταμειακά τακτοποιημένα),
  • 60 ευρώ για τους ειδικευόμενους γιατρούς και τους τεχνολόγους και
  • 30 ευρώ για  τους φοιτητές

Χαιρετισμός της Προέδρου.