Ετήσια Σεμινάρια
Τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της εταιρείας μας πραγματοποιήθηκαν και φέτος στα μέσα του Δεκέμβρη, όπως πάντα.
Παρακολούθησαν 231 άτομα, κυρίως γιατροί, βιοπαθολόγοι και κλινικoί γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από ένα πολύ ευρύ φάσμα αντικειμένων, γεγονός που αντανακλά την ευρύτητα της θεματολογίας που διδάχθηκε.  Συμμετείχαν επίσης βιολόγοι, τεχνολόγοι εργαστηρίων,  φοιτητές, προ- και μεταπτυχιακοί,  και αριθμός βασικών ερευνητών.
H δομή του μετεκπαιδευτικού περιέλαβε αρχικά, την πρώτη μέρα, φροντιστήριο βασικής και εργαστηριακής ανοσολογίας και μία εισαγωγική διάλεξη. Τις επόμενες μέρες, αναπτύχθηκαν μεγάλες θεματικές ενότητες από τον ευρύτερο χώρο της κλινικής και εργαστηριακής ανοσολογίας, επιλεγμένες έτσι ώστε, τα μετεκπαιδευτικά των δύο τελευταίων ετών (2014-2015) να συμπληρώνουν σε σημαντικό βαθμό τα κεφαλαία  που απαρτίζουν  τη διδακτέα ύλη στην οποία επικεντρώνονται όλα τα μεγάλα σύγχρονα βιβλία αναφοράς στην ανοσολογία.
Επιπλέον, δύο ερευνητές, ένας  από μακρού καταξιωμένος και ένας νέος που ξεκινάει τώρα τη σταδιοδρομία του, πλαισίωσαν το μετεκπαιδευτικό σεμινάριό μας με την έρευνά τους, οδηγώντας τη σκέψη μας για πολλοστή φορά στη διαπίστωση ότι τίποτα δεν ολοκληρώνεται εδώ, ότι η ιατρική επιστήμη έχει πολλά ακόμη να περιμένει από την ανοσολογία, καθώς το ανοσιακό σύστημα βρίσκεται στο κέντρο   του μηχανισμού της επιβίωσης.
Σε ορισμένα σημεία του εκπαιδευτικού χρόνου, πραγματοποιήθηκε διαδραστική συζήτηση  και δόθηκαν συμπληρωματικές επεξηγήσεις από τους ομιλητές.
Ήταν  μία υψηλού επιπέδου διδακτική δραστηριότητα, με φρέσκια, σφικτή και περιεκτική δομή, που επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά, το ρόλο της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας στην συνεχιζόμενη και δια βίου μάθηση στο χώρο της Ανοσολογίας και τονίζει τη σοβαρότητα και το αίσθημα ευθύνης με τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Ομιλητές και οι Πρόεδροι σχεδίασαν και πραγματοποίησαν  αυτή την κορυφαία ετήσια εκπαιδευτική δράση του 2015.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης.
 
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΕΑ
Η πρόεδρος

Π. Μπούρα

Χαιρετισμός της Προέδρου

Πρόγραμμα του σεμιναρίου