Ετήσια Σεμινάρια

Το Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΕΕΑ θα πραγματοποιηθεί φέτος από 29/11 - 01/12 2018, στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του Ολυμπιακού Μουσείου. Ο φετινός τίτλος του Σεμιναρίου είναι "Ανοσολογικοί Περίπατοι...", εμπνευσμένος από την πόλη που θα το φιλοξενήσει, όπως είναι η αφίσα και η Α΄ανακοίνωση.

Σύντομα, ακολουθεί το τελικό πρόγραμμα. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το προτεινόμενο πακέτο μετακίνησης/διαμονής, παρακαλούνται όπως το δηλώσουν στη γραμματεία, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Σας περιμένουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη, για να απολαύσουμε όλοι μαζί τους ανοσολογικούς μας περιπάτους...

Εκ του ΔΣ