Τα αποτελέσματα της επιλογής των ερευνητικών προγραμμάτων για επιχορήγηση από την ΕΕΑ θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.