Πανελλήνια Συνέδρια

 

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 2004, Θεσσαλονίκη

 

 

8 - 11 Δεκεμβρίου 2004
Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 2001, Αθήνα

 

31 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2001
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1998, Αθήνα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1998, Θεσσαλονίκη

 

9-12 Δεκεμβρίου 1998
Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ, Θεσσαλονίκη

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1995, Αθήνα

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1995, Αθήνα

 

8-11 Μαρτίου 1995
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1992, Αθήνα

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1992

 

1-4 Απριλίου 1992
Ξενοδοχείο Holiday Inn, Αθήνα