Πανελλήνια Συνέδρια

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 2004, Θεσσαλονίκη

 

 

8 - 11 Δεκεμβρίου 2004
Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη