Πανελλήνια Συνέδρια

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1995, Αθήνα

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1995, Αθήνα

 

8-11 Μαρτίου 1995
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα