Πανελλήνια Συνέδρια

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1998, Αθήνα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1998, Θεσσαλονίκη

 

9-12 Δεκεμβρίου 1998
Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ, Θεσσαλονίκη