Πανελλήνια Συνέδρια

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 2007, Θεσσαλονίκη

12-15 Δεκεμβρίου 2007
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα του συνεδρίου