Πανελλήνια Συνέδρια

Μπορείτε να βρείτε ανακοινώσεις του ΕΟΜ (1, 2) καθώς και οδηγίες για λήπτες/δότες μυελού των οστών.