Πανελλήνια Συνέδρια

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1995, Αθήνα

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1995, Αθήνα

 

8-11 Μαρτίου 1995
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1992, Αθήνα

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1992

 

1-4 Απριλίου 1992
Ξενοδοχείο Holiday Inn, Αθήνα

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1988, Αθήνα
Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα
11-13 Νοεμβρίου 1988