Η Εταιρεία

Η επέτειος των 50 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας γιορτάσθηκε σε ειδική συνεδρία κατά τη διάρκεια του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ανοσολογίας. Η εκδήλωση περιέλαβε:

-Καλωσόρισμα από την κ. Αικ. Παυλίτου, Πρόεδρο της ΕΕΑ, χαιρετισμούς από τα παρόντα στην εκδήλωση Ιδρυτικά Μέλη κ. Ε. Κακλαμάνη και κ. Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα,  και το Μέλος της Εταιρείας κ. Χ. Παπαστεριάδη  καθώς και την  ανάγνωση μηνυμάτων αποσταλέντων από τα Ιδρυτικά Μέλη Ιωάννα Οικονομίδου, Λουκά  Σπάρο, Στέφανο Χατζηγιάννη, Αικατερίνη Κατσίρη-Ευαγγελοπούλου.

                                        

                               Χαιρετισμοί  Προέδρου ΕΕΑ και Ιδρυτικών Μελών

  -Ομιλία από την κ. Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη με τίτλο «ΕΕΑ: Ίδρυση και Δράση» και  φωτογραφικό υλικό από την πορεία της Εταιρείας.

                                        

                                      Ομιλία: “ ΕΕΑ:  Ίδρυση και Δράση”

-Απονομή Τιμητικών Διακρίσεων και επίδοση αναμνηστικής πλακέτας στους διατελέσαντες Προέδρους της ΕΕΑ  Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα, Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη, Μ. Δανιηλίδη, Γ. Κυριαζή, Π. Μπούρα, Χ. Νικολάου για την προσφορά τους στην Εταιρεία.

                                      

                              Τιμητικές Διακρίσεις σε Διατελέσαντες Προέδρους 

-Κοπή τούρτας από την Επίτιμη Πρόεδρο κ. Ε. Κακλαμάνη.

  

Τα παρευρεθέντα Μέλη της ΕΕΑ παρέλαβαν το επετειακό τεύχος «Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας   - 50 χρόνια από την ίδρυσή της 1971-2022», το οποίο είναι επανέκδοση του βιβλίου «30 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρεία Ανοσολογίας» συμπληρωμένου με την πορεία της Εταιρείας κατά την τελευταία 20ετία.       

                                      

Όλοι οι παρευρεθέντες πήραν αναμνηστική για τα 50χρονα καρφίτσα πέτου.