Η Εταιρεία
1976-1978
Πρόεδρος Μ. Παπαμιχαήλ
Αντιπρόεδρος Ι. Οικονομίδου
Γενικός Γραμματέας Αικ. Μανταλενάκη
Ειδικός Γραμματέας Λ. Σπάρος
Ταμίας Θ. Θωμαϊδης
Σύμβουλοι Ε. Κακλαμάνη, Α. Ευαγγελόπουλος
   
1978-1980
Πρόεδρος Ι. Παπαβασιλέιου
Αντιπρόεδρος Αικ. Μανταλενάκη
Γενικός Γραμματέας Φ. Τζωρτζάτου
Ειδικός Γραμματέας Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
Ταμίας Χ. Παθούλη
Σύμβουλοι Μ. Παυλάτου, Ο. Μανούσος
   
1980-1982
Πρόεδρος Ι. Παπαβασιλείου
Αντιπρόεδρος Ι. Οικονομίδου
Γενικός Γραμματέας Β. Συριοπούλου
Ειδικός Γραμματέας Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
Ταμίας Χ. Παθούλη
Σύμβουλοι Ι. Πατραμάνη, Ι. Τσελέντης
   
1982-1984
Πρόεδρος Ι. Οικονομίδου
Αντιπρόεδρος Ν. Ρενιέρη
Γενικός Γραμματέας Ε. Βραχνού
Ειδικός Γραμματέας Ι. Πατραμάνη
Ταμίας Λ. Τσακρακλίδου
Σύμβουλοι Αικ. Μανταλενάκη, Μ. Παυλάτου
   
1984-1986
Πρόεδρος Λ. Σπάρος
Αντιπρόεδρος Μ. Παυλάτου
Γενικός Γραμματέας Ε. Κακλαμάνη
Ειδικός Γραμματέας Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
Ταμίας Ε. Χωρέμη
Σύμβουλοι Ν. Ρενιέρη, Ζ. Πολυμενίδης
   
1986-1988
Πρόεδρος Ε. Κακλαμάνη
Αντιπρόεδρος Ζ. Πολυμενίδης
Γενικός Γραμματέας Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
Ειδικός Γραμματέας Ι. Οικονομίδου
Ταμίας Χ. Παχούλα-Παπαστεριάδη
Σύμβουλοι Λ. Σπάρος, Σ. Χατζηγιάννης
   
1988-1990
Πρόεδρος Μ. Παυλάτου
Αντιπρόεδρος Ι. Οικονομίδου
Γενικός Γραμματέας Α. Γερμενής
Ειδικός Γραμματέας Φ. Κανακούδη
Ταμίας Χ. Παχούλα-Παπαστεριάδη
Σύμβουλοι Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη, Υ. Κουμαντάκη
   
1990-1992
Πρόεδρος Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
Αντιπρόεδρος Φ. Κανακούδη
Γενικός Γραμματέας Α. Γερμενής
Ειδικός Γραμματέας Κ. Τερζόγλου
Ταμίας Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Σύμβουλοι Μ. Παυλάτου, Π. Μαργάρη-Παπανικολάου
   
1992-1994
Πρόεδρος Ε. Κακλαμάνη
Αντιπρόεδρος Χ. Παχούλα-Παπαστεριάδη
Γενικός Γραμματέας Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου
Ειδικός Γραμματέας Δ. Παπαϊωάννου
Ταμίας Ε. Παγκάλου-Θούα
Σύμβουλοι Μ. Παπανικολάου, Μ. Δανιηλίδης
   
1994-1996
Πρόεδρος Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Αντιπρόεδρος Μ. Παπανικολάου
Γενικός Γραμματέας Ε. Φωτιάδου-Παππά
Ειδικός Γραμματέας Ο. Μωραλόγλου
Ταμίας Ε. Παγκάλου-θούα
Σύμβουλοι Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου, Α. Τζιούφας
   
1996-1998
Πρόεδρος Ζ. Πολυμενίδης
Αντιπρόεδρος Ε. Χωρέμη-Παπαδοπούλου
Γενικός Γραμματέας Χ. Παχούλα-Παπαστεριάδη
Ειδικός Γραμματέας Π. Μπούρα
Ταμίας Αικ. Ψαρρά
Σύμβουλοι Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη, Ν. Κωνσταντινίδου
   
1998-2000
Πρόεδρος Χ. Παχούλα-Παπαστεριάδη
Αντιπρόεδρος Ε. Χωρέμη-Παπαδοπούλου
Γενικός Γραμματέας Ε. Θούα
Ειδικός Γραμματέας Μ. Δανιηλίδης
Ταμίας Ν. Κωνσταντινίδου
Σύμβουλοι Π. Μαργάρη-Παπανικολάου, Αικ. Ψαρρά
   
2000-2002
Πρόεδρος Μ. Δανιηλίδης
Αντιπρόεδρος Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Γενικός Γραμματέας Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου
Ειδικός Γραμματέας Αικ. Ταράση
Ταμίας Ε. Φωτάδου-Παππά
Σύμβουλοι Γ. Κυριαζής, Α. Χλωράκη-Μπομποτά
   
2002-2003
Πρόεδρος Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Αντιπρόεδρος Γ. Κυριαζής
Γενικός Γραμματέας Αικ. Ταράση
Ειδικός Γραμματέας Α. Χλωράκη-Μπομποτά
Ταμίας Ο. Μωραλόγλου-Μπενέτου
Σύμβουλοι Φ. Παληογιάννη, Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου
   
2003-2004
Πρόεδρος Γ. Κυριαζής
Αντιπρόεδρος Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Γενικός Γραμματέας Αικ. Ταράση
Ειδικός Γραμματέας Α. Χλωράκη-Μπομποτά
Ταμίας Ο. Μωραλόγλου-Μπενέτου
Σύμβουλοι Φ. Παληογιάννη, Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου
   
2004-2007
Πρόεδρος Π. Μπούρα
Αντιπρόεδρος Χ.Νικολάου
Γενικός Γραμματέας Φ. Παληογιάννη
Ειδικός Γραμματέας Α. Τσιρογιάννη
Ταμίας Ο. Μωράλογλου-Μπενέτου
Σύμβουλοι Χ. Άντζου-Αγγουριδάκη, Θ. Κεραμιτσόγλου
   
2007-2010  
Πρόεδρος Χ. Νικολάου
Αντιπρόεδρος Π. Μπούρα

Γενικός Γραμματέας

Α. Τσιρογιάννη
Ειδικός Γραμματέας Π. Σκένδρος
Ταμίας Χ. Αγγουριδάκη
Σύμβουλοι Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη, Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου
2010-2013  
Πρόεδρος Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Αντιπρόεδρος Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου
Γενικός Γραμματέας Αικ. Ταράση
Ειδικός Γραμματέας Κ. Τσέλιος

Ταμίας

Σύμβουλοι

Ν. Καφάση

Β. Καψιμάλη, Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση

2013-2016  
Πρόεδρος Π. Μπούρα
Αντιπρόεδρος Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση
Γενικός Γραμματέας Αλ. Τσιρογιάννη
Ειδικός Γραμματέας Θ. Κεραμιτζόγλου

Ταμίας

Σύμβουλοι

Χρ. Νικολάου

Κ. Μπαξεβάνης (2013-2014), Αλ. Σαραντόπουλος (2014-2016), Αικ. Ταράση

2016-2019  
Πρόεδρος Α. Τσιρογιάννη
Αντιπρόεδρος Π. Μπούρα
Γενικός Γραμματέας Αλ. Σαραντόπουλος
Ειδικός Γραμματέας Α. Φυλάκτου

Ταμίας

Σύμβουλοι

Ν. Καφάση

Χρ. Νικολάου, Α. Σιόρεντα

2019-2022  
Πρόεδρος Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση
Αντιπρόεδρος Αικ. Ταράση
Γενικός Γραμματέας Α. Φυλάκτου
Ειδικός Γραμματέας Α. Σιόρεντα (2020-2022), Π. Σκένδρος (2019-2020)

Ταμίας

Σύμβουλοι

Χρ. Τσίγαλου

Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη (2020-2022), Θ. Κεραμιτζόγλου (2020-2022), Κ. Αδάμ (2019-2020), Π. Σιδεράς (2019-2020)