Η Εταιρεία

1972-1974 Μ. Παυλάτου
1974-1976 Μ. Παυλάτου
1976-1978 Μ. Παπαμιχαήλ
1978-1980 Ι. Παπαβασιλείου
1980-1982 Μ. Παυλάτου
1982-1984 Ι. Οικονομίδου
1984-1986 Λ. Σπάρος
1986-1988 Ε. Κακλαμάνη
1988-1990 Μ. Παυλάτου
1990-1992 Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
1992-1994 Ε. Κακλαμάνη
1994-1996 Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
1996-1998 Ζ. Πολυμενίδης
1998-2000 Χ. Παπαστεριάδη
2000-2002 Μ. Δανιηλίδης
2002-2003 Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
2003-2004 Γ. Κυριαζής
2004-2007 Π. Μπούρα
2007-2010 Χ. Νικολάου
2010- 2013 Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
2013- 2016 Π. Μπούρα
2016-            Α. Τσιρογιάννη