Η Εταιρεία

1972 - 1974    Μ. Παυλάτου
1974 - 1976    Μ. Παυλάτου
1976 - 1978    Μ. Παπαμιχαήλ
1978 - 1980    Ι. Παπαβασιλείου
1980 - 1982    Μ. Παυλάτου
1982 - 1984    Ι. Οικονομίδου
1984 - 1986    Λ. Σπάρος
1986 - 1988    Ε. Κακλαμάνη
1988 - 1990    Μ. Παυλάτου
1990 - 1992    Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
1992 - 1994    Ε. Κακλαμάνη
1994 - 1996    Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
1996 - 1998    Ζ. Πολυμενίδης
1998 - 2000    Χ. Παπαστεριάδη
2000 - 2002    Μ. Δανιηλίδης
2002 - 2003    Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
2003 - 2004    Γ. Κυριαζής
2004 - 2007    Π. Μπούρα
2007 - 2010    Χ. Νικολάου
2010 - 2013    Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
2013 - 2016    Π. Μπούρα
2016 - 2019    Α. Τσιρογιάννη
2019 -             Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση