Η Εταιρεία

Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας ιδρύθηκε το 1971 και εφέτος θα γιορτάσει τα 30στά γενέθλιά της και την ισόχρονη μεστή πορεία της με ειδική εκδήλωση, την οποία προγραμματίζει το Διοικητικό της Συμβούλιο. Πριν όμως κανείς φθάσει στην σημερινή της ανάπτυξη και τις δραστηριότητές της, αξίζει να δεί το ιστορικό της ίδρυσής της και τα πρώτα της βήματα μέσα από την διήγηση της πρωτεργάτιδας της δημιουργίας της, που δεν είναι άλλη από την Επίτιμη Πρόεδρο της Εταιρείας, την κ. Μ. Παυλάτου. Η αναδρομή αυτή παρουσιάσθηκε από την κ. Παυλάτου στην εκδήλωση για τα 25 χρόνια της ΕΕΑ και την αναδημοσιεύουμε από το Ενημερωτικό Δελτίο Νο 25 της Εταιρείας:

 

MIA 25ETIA AΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ


Ένα τέταρτο του αιώνα πέρασε από τότε που ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας (ΕΕΑ).
Της ίδρυσης της Εταιρείας είχε προηγηθεί η οργάνωση ενός σεμιναρίου ανοσολογίας, το οποίο είχε οργανωθεί από μια ομάδα ατόμων, που είχαν μετεκπαιδευθεί στην Ανοσολογία, η οποία ήταν και το κύριο αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους (Κακλαμάνη, Καλπακτσόγλου, Μανταλενάκη, Οικονομίδου, Παθούλη, Παυλάτου, Ρενιέρη, Σταυροπούλου, Φερτάκης κ.ά.).
Το σεμινάριο αυτό, στο οποίο είχαμε δώσει τον τίτλο "Ημέρες ανοσολογικών μεθόδων" είχε επιτυχία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και υπήρξε στην πραγματικότητα το έναυσμα για την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας (ΕΕΑ), η οποία θα αποτελούσε το επίσημο όργανο έκφρασης και επικοινωνίας των Ελλήνων Ανοσολόγων με αυτούς του εξωτερικού.
Στην κίνηση αυτή πρωτοστάτησα και πήρα την πρωτοβουλία να καλέσω τα παρακάτω 40 άτομα, τα οποία είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο της Ανοσολογίας και απετέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας:

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Αγγελόπουλος Βασίλειος
 2. Βαρελτζίδης Αντώνιος
 3. Βασιλειάδης Πέτρος
 4. Δάκου Αικατερίνη
 5. Ευαγγελοπούλου-Κατσίρη Αικ/νη
 6. Ευαγγελόπουλος Αθανάσιος
 7. Θωμαϊδης Θεόδωρος
 8. Καλπακτσόγλου Παρασκευή
 9. Κάρνη-Κατσαδήμα Ειρήνη
 10. Κιόρτσης Βασίλειος
 11. Κοντομίχαλου Πολυξένη
 12. Λουκόπουλος Δημήτριος
 13. Λυκάκης Ιωσήφ
 14. Μαρσέλλου-Κιντή Ουρανία
 15. Μερίκας Γεώργιος
 16. Μοίρας Κων/νος
 17. Μόρφης Λεωνίδας
 18. Οικονομίδου Ιωάννα
 19. Οικονόμου-Μαύρου Κλεοπάτρα
 20. Ματσανιώτης Νικόλαος
 1. Παπαβασιλείου Ιωάννης
 2. Παπαδάτος Κων/νος
 3. Παπαναγιώτου Παναγιώτης
 4. Πατραμάνη Ιφιγένεια
 5. Παυλάτου Μαρία
 6. Σπάρος Λουκάς
 7. Σταυροπούλου Αικατερίνη
 8. Τσεγκή Χριστίνα
 9. Τριχόπουλος Δημήτριος
 10. Φωστηρόπουλος Γεώργιος
 11. Φερτάκης Αριστομένης
 12. Χάσικου-Κακλαμάνη Ευαγγελία
 13. Χατζηγιάννης Στέφανος
 14. Τούντας Κων/νος
 15. Λιβανού Θεοδώρα
 16. Παπαχαραλάμπους Νικόλαος
 17. Κωνσταντουλάκης Ματθαίος
 18. Ρενιέρη Νίτσα
 19. Ηλιόπουλος Γεώργιος
 20. Φέσσας Φαίδων

Έτσι με την απόφαση 1286/1971 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίνεται το καταστατικό της ΕΕΑ και καταχωρείται με αα 1138/1971 στο μητρώο των αναγνωρισμένων σωματείων. Η Εταιρεία, χάρη στη δραστηριότητα του Δ.Σ. και πολλών μελών της (Ευαγγελόπουλος, Κακλαμάνη, Καλπακτσόγλου, Λουκόπουλος, Μανταλενάκη, Οικονομίδου, Οικονόμου, Παθούλη, Παυλάτου, Ρενιέρη, Σταυροπούλου, Φερτάκης κ.ά.), οργανώνει διαλέξεις Ελλήνων και ξένων ομιλητών, ήδη από το 1973 γίνεται μέλος της IUIS (International Union of Immunological Societies) και συμμετέχει δι' αντιπροσώπων στις συνεδριάσεις των παραπάνω εταιρειών, που συνήθως γίνονται κατά τη διάρκεια διεθνών ή ευρωπαϊκών συναντήσεων.
Με παρέμβαση της Π.Ο.Υ. (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) και κατόπιν ενεργειών της ΕΕΑ εγκρίνεται δια της Γ3/501/24 Ιαν. 1976 αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Υπηρεσιών, η σύσταση "Εθνικού Κέντρου Ερεύνης και Εκπαιδεύσεως στην Ανοσολογία" (εις το εξής ΕΚΕΕΑ) που περιλαμβάνει αρχικά 12 και αργότερα 14 Πανεπιστημιακά και Νοσοκομειακά εργαστήρια. Οικονομικός φορέας του ΕΚΕΕΑ ορίσθηκε το Μαιευτήριο "Αλεξάνδρα" και εκπρόσωπος της Π.Ο.Υ. ο Μ. Παπαμιχαήλ, στον οποίο απευθυνόμενος ο Poustoroi, Director General, Dir. of non Communicable Disease της Π.Ο.Υ. επιβεβαιώνει την αναγνώριση του ΕΚΕΕΑ ως "μέρος του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης στην Ανοσολογία της Π.Ο.Υ.". Η συμφωνία αυτή είχε ισχύ ενός χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης εκτός εάν ένα των ενδιαφερομένων μερών (ΠΟΥ, ΥΚΥ, ΕΕΑ) ζητήσει τη διακοπή της.
Με το υπ' αρ. Ζ3/Οικ. 3912/18 Μαρτίου 1976 Υπ. διάταγμα το ΕΚΕΕΑ χρηματοδοτείται με το ποσόν του 1.050.000 δρχ. ετησίως για το 1976 και με το ίδιο ποσόν για τα έτη 1977-82. Το ποσόν αυτό διανέμεται εξίσου μεταξύ των συνεργαζομένων εργαστηρίων διά την αγορά οργάνων ή μισθοδοσία βοηθητικού προσωπικού.
Εν τω μεταξύ, προς ένταξη του ΕΚΕΕΑ στον οργανισμό του ΥΚΥ με σκοπό τη διευκόλυνση της χρηματοδότησής του και καθ' υπόδειξη του Υπουργείου, ιδρύεται σωματείο με τίτλο "Εθνικό Κέντρο Ερεύνης και Εκπαιδεύσεως στην Ανοσολογία".
Σκοπός του σωματείου ήταν "η διερεύνηση με ειδικές εξετάσεις ατόμων που πάσχουν από νοσήματα με ανοσολογική βάση (αυτοάνοσα νοσήματα, καρκίνος κ.λπ.), η συμβολή στη θεραπεία τους, η συμβολή στην ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα και στην πρόοδο της Ανοσολογίας στη χώρα μας". Το καταστατικό του σωματείου εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο με αρ. 2390/1979.
Στη συνέχεια, άρχισαν οι ενέργειες της ΕΕΑ προς το Υπουργείο διά των οποίων εζητείτο η ένταξη του ΕΚΕΕΑ στον οργανισμό του ΥΚΥ, η αναγνώριση της επιστημονικής δραστηριότητάς του, η έγκριση σύνδεσης του ΕΚΕΕΑ με την αρμόδια υπηρεσία για θέματα Ανοσολογίας της ΠΟΥ, η κοινοποίηση στα νοσηλευτικά ιδρύματα και ιατρεία των υπό των συνεργαζομένων εργαστηρίων εκτελουμένων εξετάσεων και η αναγνώριση της ειδικότητας της Κλινικής Ανοσολογίας. Δυστυχώς όλες αυτές οι ενέργειες απέβησαν άκαρποι και κατέληξαν στην επιστροφή της σχετικής αλληλογραφίας με την παρατήρηση ότι η υπαγωγή του ΕΚΕΕΑ στον οργανισμό του Υπουργείου προϋποθέτει το χαρακτηρισμό του σαν ίδρυμα "κοινής ωφέλειας".
Η ΕΕΑ μετά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ 4/3/1985) αποφασίζει την κατάργηση του ΕΚΕΕΑ και την ανάθεση του διδακτικού έργου, το οποίο ήταν και το κύριο έργο του, σε ειδική επιτροπή εκπαίδευσης.
Οι σπουδαιότερες δραστηριότητες της ΕΕΑ και του ΕΚΕΕΑ συνοψίζονται παρακάτω:
Οργάνωση σε συνεργασία με την IUIS του International Summer School of Immunology με θέμα Autoimmunity (Σπέτσες 4-9/9/1978).
Οργάνωση μηνιαίων συγκεντρώσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων με Έλληνες και ξένους ομιλητές. Τα Σεμινάρια αυτά, αρχικά διαρκείας 2-3 ημερών είχαν ως αντικείμενο διάφορα θέματα (π.χ. ανοσοδιαγνωστικές μεθόδοι, αυτοάνοσα νοσήματα κ.λπ.) από το 1981 επαναλαμβάνονται κατ' έτος υπό μορφήν "κύκλων", οι ομιλίες τυπώνονται σε καλαίσθητη έκδοση, που αποτελεί πολύτιμη πηγή βιβλιογραφικής ενημέρωσης και απευθύνονται σε νέους γιατρούς, φοιτητές και κυρίως ειδικευόμενους γιατρούς.
Ενέργειες προς το ΥΚΥ για την αναγνώριση της ειδικότητας της Κλινικής Ανοσολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΟΚ, που έχουν αρχίσει από το 1979.
Μέλος της European Confederation of Laboratory Medicine και συμμετοχή στις συναντήσεις της Section of Medical Biopathology της UEMS" (Union of European Medical Specialties).
Διοργάνωση, από το 1989, Πανελληνίου Συνεδρίου ανά 3ετίαν με προσκεκλημένους κυρίως διαπρεπείς Έλληνες Ανοσολόγους της διασποράς.
Χορήγηση, από το 1995, υποτροφιών σε νέους για μετεκπαίδευση και έρευνα σε ανοσολογικά θέματα.
Θα μπορούσα ακόμη να αναφέρω πολλές δραστηριότητες της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας, όπως η έκδοση ανά τρίμηνο ενημερωτικού δελτίου, η καθιέρωση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε τεχνικές στα ανοσολογικά εργαστήρια κ.λπ., αλλά ο περιορισμένος χώρος δεν μου επιτρέπει να επεκταθώ περισσότερο.
Η ΕΕΑ σήμερα αριθμεί 400 μέλη, ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και άλλους επιστήμονες:

Ιατροί* 2 Οδοντίατροι 2
Ανοσολόγοι 3 Οφθαλμίατροι 1
Αλλεργιολόγοι 11 Ογκολόγοι 1
Αναισθησιολόγοι 2 Παιδίατροι 42
Αιματολόγοι 28 Παθολόγοι 38
Βιοπαθολόγοι 132 Παθολογοανατόμοι 8
Γαστρεντερολόγοι 8 Πνευμονιολόγοι 5
Δερματολόγοι 6 Ρευματολόγοι 18
Ενδοκρινολόγοι 1 Χειρουργοί 5
Ιολόγοι 1 Βιολόγοι 39
Κτηνίατροι 5 Βιοχημικοί 16
Μαιευτήρες 3 Χημικοί 10

* Χωρίς καθορισμό ειδικότητας

 


Με ιδιαίτερη χαρά βλέπω νέους επιστήμονες να προστίθενται καθημερινά στα μέλη της Εταιρείας μας. Εύχομαι αυτά τα νέα παιδιά με την όρεξη που έχουν για δουλειά και μάθηση να οδηγήσουν την ΕΕΑ σε πραγματοποίηση των στόχων της και ελπίζω ότι, όταν μετά 25 χρόνια από σήμερα, ώριμοι πλέον επιστήμονες γιορτάζουν τα πενήντα χρόνια της Εταιρείας μας, θα θυμηθούν εμάς τους παλαιότερους, που ιδρύοντας την Εταιρεία μας βάλαμε τα θεμέλια της Ανοσολογίας στη χώρα μας.

Μ. Παυλάτου
Σεπτέμβριος 1996


Αν στην παραπάνω αναδρομή θελήσουμε να προσθέτουσε τις πιό πρόεφατες δραστηριότητες της ΕΕΑ, θα πρέπει σίγουρα να αναφέρομε:
Α. Την ανανέωση του καταστατικού της (1996),
Β. Την έκδοση λεξιλογίου Αγγλο-Ελληνικών ανοσολογικών όρων (1996),
Γ. Την συνεργασία με τις Ανοσολογικές Εταιρείες των αλλων βαλκανικών χωρών, η οποία ξεκίνησε από το 1996 (μετά από πρωτοβουλία της Γιουγκοσλαβικής Ανοσολογικής Εταιρείας) με σκοπό την ίδρυση Βαλκανικής Ενωσης Ανοσολογικών Εταιρειών. Στη συνέχεια, η ΕΕΑ πρωτοστάτησε στην προσπάθεια αυτή και πέτυχε την αναγνώριση του καταστατικού της BAIS (Balkan Association of Immunological Societies) από το Ελληνικό Πρωτοδικείο το 1998. Η BAIS θα έχει έδρα την Αθήνα και οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ θα γίνουν κατά την διάρκεια του 3ου Βαλκανικού Συνεδρίου Ανοσολογίας (Αθήνα, Οκτώβριος 2001).
Μέλη της ΕΕΑ συμμετέχουν ήδη σε ειδικές Βαλκανικές επιτροπές (εκπάιδευσης, ελέγχου ποιότητας, ιστοσυμβατότητας/μεταμόσχευσης).
Δ. Την επιτυχία της ΕΕΑ να κερδίσει (μετά διεκδίκηση), το 1997, την ανάθεση από την EFIS της διοργάνωσης της 15ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Ανοσολογίας (EFIS 2003), η οποία έγινε τον Ιούνιο του 2003 στην Ρόδο.

Η ΕΕΑ συνεχίζει να συνεργάζεται: α) Mε Ελληνικές και διεθνείς εταιρείες για την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα και την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης στην Ανοσολογία, β) Με άλλες εταιρείες του αντικειμένου της Ιατρικής Βιοπαθολογίας στα πλαίσια της Ενωσης Εταιρειών Ιατρικής Βιοπαθολογίας και γ) Με το Υπουργείο Υγείας για την αναγνώριση της Ανοσολογίας ως ειδικότητας (υποειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας).

 

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Διοικητικά Συμβούλια