Η Εταιρεία

Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικλης Ανοσολογίας δημιούργησε ιστότοπο για τους αλλεργικούς ασθενείς

allergikos@gr