Η Εταιρεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

από την κ. Μ. Κανάριου

Συντονίιστρια Διευθύντρια Τμήματυις Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας - Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράς για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες

Αγαπητοί συνάδελφοι / φίλοι,  

Σε λιγότερο 4 εβδομάδες περίπου είναι το Συνέδριο Ανοσολογίας.

Ολοι γνωρίζουμε τη σημασία της ανάγκης επαγρύπνησης για τη διάγνωση των ΠΑΑ και της καταγραφής τους σε Εθνικό και σε Ευρωπαικό επίπεδο.

Εκτιμώντας ότι η πλειοψηφία μας θα βρίσκεται στην Αθήνα, προτείνω να συναντηθούμε στο χώρο του Συνεδρίου στη διάρκεια της μεσημεριανής διακοπής 12/12/2013 (ώρα 13:30) με σκοπό την προώθηση της καταγραφής των περιπτώσεων Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών (ΠΑΑ) της χώρας μας.  

 Προσβλέπω στην παρουσία όλων μας.

 

Τους Χαιρετισμούς μου,

Μαρία Κανάριου

 

Υ.Γ. Παρακαλώ επισκεφθείτε και τις σελίδες www.paed-anosia.gr, http://www.esid.org