Η Εταιρεία

Παρακαλούμε όλα τα μέλη της ΕΕΑ να προβούν στην τακτοποίηση των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων απέναντι στην Εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι η ετήσια συνδρομή των μελών αποτελεί τον μοναδικό πόρο της Εταιρείας για τη συνέχιση των επιστημονικών δραστηριοτήτων της. Το ποσό μπορεί να εξοφληθεί επωνύμως στο λογαριασμό της ΕEA 396-002101-00006282 της ALPHA BANK ή με ταχυδρομική επιταγή που θα αποσταλεί στην γραμματέα της ΕΕΑ κ. Φ. Αγγελοπούλου (Δ/νση Μαιάνδρου 23 & Αιγινήτου, 115 28 Αθήνα).