Η Εταιρεία

Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας, μέλος της EFIS (European Federation of Immunogical Societies) και της IUIS (International Union of Immunological Societies), συμμετέχει ενεργά στο διεθνές δίκτυο επιστημονικής διαβούλευσης (webinars) που συγκροτήθηκε με αφορμή την πανδημία COVID-19.

Σε συνέχεια των επιστημονικών σεμιναρίων σας γνωρίζουμε ότι διοργανώθηκαν δυο επιπλέον σεμινάρια (13 και 20 Ιουλίου), ενώ έχει ανακοινωθεί ένα τρίτο σεμινάριο για την 31 Ιουλίου, σύμφωνα με το παρακάτω οργανόγραμμα :

παρακολουθείστε εδώ παρακολουθείστε εδώ προεγγραφή

 

Για τη συμμετοχή στα webinars απαιτείται αντίστοιχη προεγγραφή, η οποία παρέχεται δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας. Λεπτομέρειες για τα webinars της IUIS μπορείτε να βρείτε εδώ.