Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία αίτησης μέλους, θα χρειαστείτε να έχετε την ενυπόγραφη υποστήριξη της αίτησης από δύο (2) τακτικά μέλη.

Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε το πρότυπο της ενυπόγραφης υποστήριξης αίτησης πατώντας εδώ

Αίτηση εγγραφής μέλους

(επιμελητής, διευθυντής κλπ)
(πτυχίο, ποιας ακριβώς σχολής, διδακτορική διατριβή κ.λ.π.
(Ανοσολογικού περιεχομένου, με πλήρη τίτλο και ακριβή βιβλιογραφική παράθεση. Αν θέλετε μπορείτε να επισυνάψετε κατάλογο όλων των δημοσιεύσεών σας)
Μεταφόρτωση αρχείου
Επισύναψη καταλόγου δημοσιεύσεων
Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία αίτησης μέλους, θα χρειαστείτε να έχετε την ενυπόγραφη υποστήριξη της αίτησης από δύο (2) τακτικά μέλη της ΕΕΑ. Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε το πρότυπο της ενυπόγραφης υποστήριξης αίτησης πατώντας εδώ
Ενυπόγραφη πρόταση #1
Ενυπόγραφη πρόταση #2