Άμυνα του οργανισμού έναντι βακτηρίων, ιών, μυκήτων, παρασίτων1)
Ανοσολογία Μεταμοσχεύσεων Κλινική πράξη
Ενεργητική και Παθητική Ανοσοποίηση
Λευχαιμίες Λεμφώματα και διερεύνησή τους
Ανοσοανεπάρκειες ΙI επίκτητες με εστίαση στο AIDS και διερεύνηση
Ανοσολογικές τεχνικές ΙΙ Μοριακές τεχνικές στην Ανοσολογία
Φυσική Ανοσιακή Απάντηση Φλεγμονώδης Αντίδραση Πρωτεϊνες
Τ λεμφοκύτταρα ενεργοποίηση, συνδιέγερση, ρύθμιση, υποπληθυσμοί
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΟΣΙΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ – ΚΥΤΑΡΑ ΔΙΑΛΥΤΟΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΟΡΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
Επιδράσεις στο Ανοσιακό Σύστημα Περιβάλλον, Διατροφή, Άθληση)
Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας τύποι, μηχανισμοί, διερεύνηση
Ανοσολογία Καρκίνου μηχανισμοί καρκινικοί δείκτες
Παραπρωτεϊναιμίες και διερέυνησή τους
Αυτοανοσία Ι Μηχανισμοί αυτόανοσα νοσήματα
Ειδική Ανοσιακή Απάντηση: Επεξεργασία και παρουσίαση αντιγόνου, κυτταρική συνεργασία, Δραστικοί Μηχανισμοί
Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας
Β λεμφοκύτταρα
Δομή και γενικές αρχές λειτουργίας του Ανοσιακού Συστήματος