Μαθήματα για Ειδικευόμενους Βιοπαθολογίας

Άμυνα του οργανισμού έναντι βακτηρίων, ιών, μυκήτων, παρασίτων1)

Επιδράσεις στο Ανοσιακό Σύστημα Περιβάλλον, Διατροφή, Άθληση)

Ανοσολογία Μεταμοσχεύσεων Κλινική πράξη

Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας τύποι, μηχανισμοί, διερεύνηση

Ενεργητική και Παθητική Ανοσοποίηση

Ανοσολογία Καρκίνου μηχανισμοί καρκινικοί δείκτες

Λευχαιμίες Λεμφώματα και διερεύνησή τους

Παραπρωτεϊναιμίες και διερέυνησή τους

Ανοσοανεπάρκειες ΙI επίκτητες με εστίαση στο AIDS και διερεύνηση

Αυτοανοσία Ι Μηχανισμοί αυτόανοσα νοσήματα

Ανοσολογικές τεχνικές ΙΙ Μοριακές τεχνικές στην Ανοσολογία

Ειδική Ανοσιακή Απάντηση: Επεξεργασία και παρουσίαση αντιγόνου, κυτταρική συνεργασία, Δραστικοί Μηχανισμοί

Φυσική Ανοσιακή Απάντηση Φλεγμονώδης Αντίδραση Πρωτεϊνες

Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας

Τ λεμφοκύτταρα ενεργοποίηση, συνδιέγερση, ρύθμιση, υποπληθυσμοί

Β λεμφοκύτταρα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΟΣΙΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ - ΚΥΤΑΡΑ ΔΙΑΛΥΤΟΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΟΡΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ

Δομή και γενικές αρχές λειτουργίας του Ανοσιακού Συστήματος