Στα πλαίσια της ανασύστασης και ενεργοποίησης των Ομάδων Εργασίας, καλούνται όσα μέλη της εταιρείας επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποια από αυτές να ανανεώσουν ή να δηλώσουν εξ αρχής την επιθυμία τους για συμμετοχή σε κάποια από τις ομάδες συμπληρώνοντας την φόρμα που μπορούν να κατεβάσουν από εδώ.
Η συμπληρωμένη φόρμα μπορεί να ταχυδρομηθεί (Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα) ή να αποσταλεί με Fax (210-7215082).
Επιπλέον εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει και με απλή αποστολή e-mail: info@helsim.gr

 

Aνταποκρινόμενα στη σχετική πρόσκληση της Ε.Ε.Α. τα ακόλουθα μέλη εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας:

 • ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ: Β.Γ. Γεωργούλιας, Δ. Δρυγιαννάκης, Κ. Καρατσοπάνη-Τερζόγλου, Ν. Καφάση, Ν. Κωνσταντινίδου, Π. Λυμπέρη, Α. Moυζάκη, Ζ. Παλλαντζά-Παπαηλιού, Α. Παυλίτου-Τσιόντση, Ε. Πρωτοπαπαδάκη, Α. Χλωράκη-Μπομποτά, Ν. Κολιοπούλου, Ε. Χωρέμη-Παπαδοπούλου.
  Υπεύθυνη σύγκλυσης ομάδας: Α. Τσιρογιάννη
 • ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Γ. Κυριαζής, Χ. Μαντούβαλος, Χρ. Παχούλα-Παπαστεριάδη, Α. Ταράση, Β. Κίτσιου, Θ. Κεραμιτσόγλου, Ε. Ντριβαλάς.
  Υπεύθυνη σύγκλυσης ομάδας: Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
 • ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ: Β.Γ. Γεωργούλιας, Ι. Κάκκας, Β. Καψιμάλη, Κ. Καρατσοπάνη-Τερζόγλου, I. Oικονομίδου, Μ. Χατζηστυλιανού, Δ.Ι. Χρυσοβέργη, Ν. Καφάση.
  Υπεύθυνη σύγκλυσης ομάδας: Ο. Μωραλόγλου
 • ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: M. Bάρλα-Λευθεριώτη, Β. Καψιμάλη, Γ. Κυριαζής, Π. Λυμπέρη, Π. Μπούρα, Μ. Παυλάτου, Δ.Ι. Χρυσοβέργη, Α. Ψαρρά.
  Υπεύθυνη σύγκλυσης ομάδας: Α. Ταράση
 • ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΕΙΣ: Θ. Αθανασιάδης, M. Bάρλα-Λευθεριώτη, Α. Ινιωτάκη-Θεοδωράκη, Ν. Κωνσταντινίδου, Α. Μουζάκη, Ο. Μωραλόγλου, Ε. Πρωτοπαπαδάκη, Α. Σκανδάλη, Αικ. Σταυροπούλου, Α. Ταράση, Β. Κίτσιου, Δ. Κουνιάκη, Θ. Κεραμιτσόγλου, Α. Φυλακτού, Ε. Λέκκα, Ε. Χωρέμη-Παπαδοπούλου.
  Υπεύθυνη σύγκλυσης ομάδας: Χ. Παπαστεριάδη
 • ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ: Α. Δημητρακοπούλου, Ι. Κάκκας, Γ. Κυριαζής, Π. Σκένδρος, Μ. Χατζηστυλιαννού, Α. Ψαρρά, Α. Φυλακτού, Α. Μουζάκη, Ε. Ντριβαλάς, Κ. Τσαλιμαλμά, Ν. Καφάση, Σ. Σολακίδη.
  Υπεύθυνη σύγκλυσης ομάδας: Β. Καψιμάλη
 • ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ: Α. Μουζάκη, Α. Μεντής, Φ. Παληογιάννη , Ε. Ροϊλίδης, Δ. Χρυσοβέργη, Ν. Κολιοπούλου, Α. Μπομποτά, Α. Φυλακτού,Π. Σκένδρος, Μ. Ραπτοπούλου-Γιγή.
  Υπεύθυνη σύγκλυσης ομάδας: Π. Μπούρα
 • ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Β. Γεωργούλιας, Π. Λυμπέρη, Μ. Σπυροπούλου, Κ. Τερζόγλου, Κ. Τσαλιμαλμά, Ν. Κολιοπούλου, Χ. Παπαστεριάδη, Α. Τσιρογιάννη, Ι. Κάκκας, Φ. Παληογιάννη.
  Υπεύθυνη σύγκλυσης ομάδας: Α. Ψαρρά
 • HIV: Ε. Χωρέμη-Παπαδοπούλου, Α. Δημητρακοπούλου, Κ. Τσαλιμαλμά, Σ. Σολακίδη, Γ. Βρυώνη, Ε. Ροϊλίδης (νέα ομάδα)